【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40

010-02120-40

『熱門錶款到貨時間依原廠到貨時間為準,如需等待天數較長敬請見諒』


客訂商品不適用貨到付款

▲ 事故偵測功能

▲ BODY BATTERY

▲ Pulse Ox血氧感測功能

▲ GARMIN COACH

▲ 完賽預估

▲ 日常活動追蹤

▲ 智慧連結功能

▲ 進階跑步動態

▲ 支援GPS、GLONASS及GALILEO衛星接收

▲ 進階生理指標

▲ 多種運動模式

▲ CONNECT IQ™

▲ 可搭配件:依照官網發佈為主


待機時間 1-7天

尺寸 42.3X42.3X12.2mm

重量(g) 38.5


CCAF18LP2270T3


定價NT$ 9,990
NT$ 8,991
款式
非音樂版
數量
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40
【GARMIN】Forerunner 245 GPS腕式心率跑錶(非音樂版) 010-02120-40